Щодо викупу земельних ділянок призначення для ведення селянського (фермерського) господарства відповідно до пункту 6.1 розділу Х “Перехідні положення” Земельного кодексу України