Шановні депутати

Шановні депутати

Олександрівської селищної ради сьомого скликання

Відповідно до статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» особи, зазначені у пункті 1, підпункті “а” пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, зокрема особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в тому числі й депутати місцевих рад (сільських, селищних, районних, обласних) зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до цього Закону.

Депутати місцевих рад, які не працюють на постійній основі у відповідній раді, повинні подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік до кадрових підрозділів державних органів, підприємств, установ, організацій за місцем основної роботи.

Рекомендуємо депутатам, які працюють у юридичних особах не державної форми власності (публічного права) також подати декларацію до апаратів відповідних рад або їх виконавчих комітетів з письмовим повідомленням про подачу декларації за основним місцем роботи.

Якщо депутати є самозайняті особи (фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, які не мають основного місця роботи, або особи, які не працюють (пенсіонери, тощо)), то вони також повинні подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік до апаратів відповідних рад або їх виконавчих комітетів.

Враховуючи вищенаведене, просимо до 1 квітня 2016 року подати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, відповідно до вищенаведених роз’яснень.

Також повідомляємо, що на сайті Олександрівської селищної ради розміщено Методичні рекомендації по заповненню декларації, бланк декларації, зразок заповнення декларації, зразок повідомлення про подачу декларації.

Голова селищної ради                                               О.Безпечний

Декларація

Зразок заповнення

Методичні рекомендації щодо заповнення декларації про майно

Повідомлення