ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу з відбору виконавця по виготовлення звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки

Відповідно до рішення Олександрівської селищної ради від 17 червня 2016 року № 152 «Про затвердження Програми підготовки до продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення на 2016-2020 роки» проводиться конкурс з відбору виконавців робіт із оцінки земель.

Мета проведення конкурсу: визначення ринкової вартості земельної ділянки з метою передачі її у приватну власність шляхом продажу власнику нерухомого майна, що знаходиться на ній.

Дані про земельну ділянку:

Земельна ділянка площею 0,0400 га, кадастровий номер: 3520555100:50:009:0001 за адресою: вулиця Чернишевського,1б смт Олександрівка, Олександрівський район, Кіровоградська область цільове призначення земельної ділянки – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

Умови відбору виконавця:

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт з оцінки земель» із зазначенням об’єктів та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтверджуючі документи з х описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів має містити пропозицію про загальну вартість виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

У разі неповноти, невідповідності наданих підтверджуючих документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

Перелік підтверджуючих документів, які подаються на конкурс:

  • заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з виконання робіт з оцінки земель за встановленою формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967;
  • згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця);
  • копія установчих документів претендента;
  • засвідчена в установленому порядку копія свідоцтва про реєстрацію суб’єкта господарювання (для фізичних осіб), копія кваліфікаційного сертифіката;
  • копія ліцензії на виконання робіт, видана центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів;
  • нотаріально засвідчена копію статуту (для юридичних осіб).

Конкурсна пропозиція претендента має містити пропозицію щодо загальної вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну їх виконання.

У разі невідповідності документів вимогам, а також у разі не повного пакета документів заява про участь у Конкурсі не розглядається.

            Строк подання конкурсної документації:

  • до 17.00 год. 10 березня 2020 року (включно).

Поштова адреса, за якою подаються документи: 27300, вул. Незалежності України,42а, смт Олександрівка, Олександрівський район, Кіровоградська область.

            Інформація про проведення конкурсу:

Конкурс відбудеться 17 березня 0 14.00 год. В сесійному залі Олександрівської селищної ради за адресою: вул. Незалежності України,42а, смт Олександрівка.

            Відомості про місцезнаходження комісії:

Вул. Незалежності України,42а, смт Олександрівка, Олександрійський район, Кіровоградська область. Роб.тел 024232126, моб.тел 0977252670, контактна особа: Зачепа Інна Анатоліївна.