Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди ТОВ “АВАСТА КОМПАНІ”

В повідомленні про намір міститься загальна інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості, а саме:

– повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю  “АВАСТА КОМПАНІ”  (ТОВ “АВАСТА КОМПАНІ”)                     

ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 44807654;

місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: 25002, Кіровоградська область,  м. Кропивницький, вул. Ельворті, 7, офіс 211;                      тел.: 066 299 44 59; a.boychuk2015@gmail.com;

місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: 27300, Кіровоградська область, Олександрівський район, смт Олександрівка, вул. Чорноліська, 35-А (27300, Кіровоградська область, Кропивницький район, Олександрівська територіальна громада, смт Олександрівка,  вул. Чорноліська, 35-А);

– мета отримання дозволу на викиди: дотримання  вимог статті 11 Закону України “Про охорону атмосферного повітря” АЗС № 13;

відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля: об’єкт не підпадає під вимоги Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 р. № 1010;

– загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): основний вид діяльності ТОВ “АВАСТА КОМПАНІ”, згідно з КВЕД – роздрібна торгівля пальним.

Виробничий процес на АЗС № 13 має за мету ‒ приймання, зберігання, розлив нафтопродуктів та вироблення електроенергії при її аварійному відключені.

Основна продукція, яка випускається ‒ відсутня.

Основною сировиною, що використовується: бензин А-95 ENERGY ‒ 144,3 т/рік (195,0 м.куб./рік), бензин А-95 ‒ 57,72 т/рік (78,0 м.куб./рік), бензин А-92 ENERGY ‒ 146,52 т/рік (198,0 м.куб./рік),  дизельне паливо ДП ENERGY ‒ 136,43  т/рік (160,5 м.куб./рік).

Основним обладнанням, що приймає участь у технологічному процесі є:

– резервуар місткістю 25 м.куб. (А-95 ENERGY) ‒ 1 шт.;

– резервуар місткістю 25 м.куб (А-95) ‒  1 шт.;

– резервуар місткістю 25 м.куб (А-92 ENERGY) ‒  1 шт.;

– резервуар місткістю 25 м.куб. (ДП ENERGY) ‒ 1 шт.;

– колонка паливороздавальна  Scheidt&Bachmann TUBS, продуктивністю 40 л/хв. ‒ 2 шт.

Допоміжним обладнанням (устаткуванням): дизель-генератор FG WILSON LH 22 номінальною потужністю 30 кВА/27 кВт.

відомості щодо видів та обсягів викидів: на об’єкті визначений обсяг викидів в кількості 1,085634725 т/рік,                 а саме: сажа – 0,00000421, оксид вуглецю – 0,000073, вуглецю діоксид – 0,13435, метан – 0,0000055, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) – 0,001831, азоту(1) оксид (N2O) – 0,0000046, сірки діоксид – 0,00017, сірководень(H2S) – 0,00001393, бензол – 0,004154456, ксилол – 0,002454774, толуол – 0,003965454, ізопропілбензол (кумол) – 0,000007457, вуглеводні гpаничні С12-С19 (розчинник РПК-265 П та інш.) – 0,938600344

заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: об’єкт за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря відноситься до третьої групи об’єктів (об’єкти, які не мають виробництва або технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватись найкращі доступні технології та методи керування), тому заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не розробляються і не потребують виконання;

перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання та дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: об’єкт за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря відноситься до третьої групи об’єктів, перевищення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин відсутні, тому заходи щодо скорочення викидів не розробляються і не потребують виконання, природоохоронні заходи щодо скорочення викидів відсутні;

відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають тадотримуються всіх установлених вимог чинного законодавства України.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди з питань охорони навколишнього природного середовища можуть надсилатися до Кіровоградської обласної військової адміністрації на адресу: 25006, м. Кропивницький–06, пл. Героїв Майдану, 1; тел. 24-17-25, е-mail: ekologkr2019@gmail.com.

Зауваження та пропозиції приймаються до розгляду протягом 30 календарних днів з дати опублікування повідомлення в місцевих друкованих засобах масової інформації.