Виїзд за межі України дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані до прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, передані під опіку, піклування

Виїзд за межі України дітей, які влаштовані до прийомної сім’ї / дитячого
будинку сімейного типу, передані під опіку, піклування, здійснюється у супроводіприйомних батьків / батьків-вихователів / опікуна / піклувальника або уповноваженої ними особи.

У період надзвичайного або воєнного стану допускається уповноваження
прийомними батьками / батьками-вихователями / опікунами / піклувальниками інших осіб для супроводження дитини під час перетину державного кордону України та перебування в іншій державі. Для цього прийомні батьки / батькивихователі або один з них / опікун / піклувальник та супроводжуючий повинні звернутися, в тому числі за допомогою електронних засобів зв’язку, до органу опіки та піклування за місцем свого фактичного перебування із відповідною заявою, у якій зазначаються:

 • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження кожної дитини;
 • держава прямування;
 • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) супроводжуючого;

До заяви додаються (пред’являються):

 • копія паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини;
 • копії паспортів чи інших документів, що посвідчують особу прийомних батьків / батьків-вихователів / опікуна / піклувальника;
 • копія паспорта чи іншого документа супроводжуючого;
 • документи, що підтверджують повноваження прийомних батьків / батьківвихователів / опікуна / піклувальника;
 • у разі неможливості надання вищезазначених документів – документи, що містять відомості про особу, які можуть бути визнані Держприкордонслужбою.

Документи можуть бути пред’явлені в електронному вигляді у додатку “Дія”.
Номер та серія пред’явлених документів зазначаються у заяві.

У разі відсутності таких документів орган опіки та піклування оперативно
будь-яким доступним способом уточнює інформацію про сім’ю, необхідну для перетину кордону України, у службі у справах дітей за місцем їхнього проживання / службі у справах дітей обласної, Київської міської державних адміністрацій / Нацсоцслужбі або за допомогою єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.

Органи опіки та піклування забезпечують невідкладні приймання та розгляд
таких заяв, в тому числі за допомогою електронних засобів зв’язку. Погодження органу опіки та піклування може бути оформлено листом (у тому числі електронним) або шляхом нанесення на заяву напису “Погоджено” із зазначенням назви органу, який надає таке погодження, прізвища, імені, по батькові (за наявності) посадової особи та проставлянням печатки та надсиланням заявнику за допомогою електронних засобів зв’язку.

Органам опіки та піклування необхідно вести облік погоджень виїзду за межі України дітей в супроводі осіб, уповноважених прийомними батьками / батькамивихователями / опікунами / піклувальниками, та по можливості зберігати копії паспортів таких осіб, а також копії паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини.

Варто взяти до уваги, що для виїзду дитини за межі України необхідна
наявність таких документів:

 • паспорт громадянина України або свідоцтво про народження дитини, або документи, що містять відомості про особу, які можуть бути визнані Держприкордонслужбою;
 • договір про влаштування дитини до прийомної сім’ї / договір про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу або його копія;
 • рішення / розпорядження про встановлення опіки (піклування) або його копія;
 • погодження органу опіки та піклування (для дітей, які виїжджають за межі України в супроводі осіб, уповноважених прийомними батьками / батькамивихователями / опікунами / піклувальниками).

Після прибуття до місця тимчасового перебування особа, яка супроводжувала дітей, має звернутися до консульської установи України в країні перебування для взяття дітей на тимчасовий консульський облік.

Після припинення воєнного стану в Україні законні представники дітей
зобов’язані вжити вичерпних заходів для повернення дітей на територію України.