Інформація про використання коштів загального та спеціального фонду Олександрівської селищної ради Кропивницького району
Кіровоградської області (головний розпорядник) за 2021 рік