ЧИ ПОТРІБНІ СПЕЦІАЛЬНІ ДОЗВОЛИ НА ВИКИДИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ГЕНЕРАТОРІВ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ?

        Постійні масовані російські обстріли енергетичної інфраструктури України і, як результат значно пошкоджена її і

нфраструктура, змушують громадян та суб’єктів господарювання застосовувати альтернативні способи отримання електроенергії – генератори (бензинові, дизельні, газові). Та постає питання, чи потрібні спеціальні дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря при використанні генераторів.

Насправді під час роботи генератора в атмосферне повітря викидаються забруднюючі речовини, які можуть мати негативний вплив на здоров’я людини та навколишнє середовище. Це вуглецю оксид, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (сажа), азоту діоксид, вуглеводні С12-С19, діоксид сірки тощо. Генератор є стаціонарним джерелом викиду, при роботі якого утворюються і надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини і на які необхідно мати документ дозвільного характеру відповідно до статті 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

      Однак до зазначеного Закону було внесено зміни. Відтак тимчасово, протягом дії воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року, дозволяється експлуатація генераторів, систем безперебійного електроживлення, електрогенераторних установок без отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (окрім випадків, якщо вони є невід’ємною частиною об’єкта нерухомого майна, введеного в експлуатацію до 24 лютого 2022 року).         Тож наразі ані до громадян, ні до суб’єктів господарювання, які після початку введення воєнного стану в Україні почали використовувати генератори, не діє вимога щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин. Якщо ж генератор після закінчення дії воєнного стану все ще буде використовуватися, то потрібно буде отримати дозвіл на викиди.